Archive

Elämästä luopuminen: Biofilosofiasta, epä/elämisestä, toksisesta ruumiillistumisesta ja etiikan uudelleenmuotoilusta.

Article by Radomska, Marietta and Cecilia Åsberg

Elämä tavataan nähdä kuoleman vastakohtana. Tällaisen kahtiajaon ulkopuolelle mahtuu kuitenkin paljon ontologisia ja eettisiä kysymyksiä, joita on lähdettävä purkamaan toisesta suunnasta. Marietta Radomska ja Cecilia Åsberg ehdottavat suunnaksi biofilosofiaa, jossa elämistä ja kuolemista tarkastellaan yhteen kietoutuneina ja yhdessä muuttuvina.

[The article is an adaptation + translation of the chapter ‘Doing Away with Life..’ published in the book “Art as We Don’t Know It” (2020): https://shop.aalto.fi/p/1194-art-as-we-dont-know-it/?fbclid=IwAR3f96b-4dB0tySSGJOvM9OGYcRi5TWWWUw7ahkg90tdu7wRHOQpc_eSByI]


Title of Journal / Edit Volume, incl. names of editors:
Niin & näin

Author:
Radomska, Marietta

Research Area:
Unruly Collaborations

Date:
2020

Tags:
Academic, Artistic

Country:
Finland

URL to website/presentation:
https://netn.fi/node/7553

Financed:
Affiliated but not funded by Seed Box
Vetenskapsrådet’s International Postdoc Grant